Angazhimi për Ndikim Zero

Karbon Zero Footprint është organizatë jofitimprurëse e angazhuar në qëndrueshmërinë e mjedisit.

Çfarë Bëjmë

Implemontojmë iniciativa për ndihmën e individëve në nevojë në luftën kundër ndryshimeve klimatike.

Zhvillimi i Energjisë së Pastrë

Krijimi i projekteve për energjinë e rinovueshme dhe zvogëlimin e përdorimit të burimeve të ndotura.

Transporti Mjedisor

Promovimi i transportit të qëndrueshëm dhe zvogëlimi i ndikimit të makinave me karburant të fosilizuar.

Kthimi i Natyrës

Përkujdesja e hapësirave të gjelbra dhe restaurohet natyra në zonat e prekura nga ndikimi i shoqërisë.

Piloti i Kullës së Energjisë

Mënyra inovative për të shndërruar ndërtesat ekzistuese në objekte me zero emetime karboni.

Fushata për Transportin e Ndërgjegjshëm

Ndihmoni të zvogëloni ndotjen e ajrit duke përdorur mjetet e transportit të karbonit zero.

Ndërhyrjet në Hapësirën Urbane

Projekte dhe uebfaqe të zhvilluara për të gjeneruar hapësirë të jetës së qëndrueshme dhe të pastër në qytetin tuaj.

Mat Emetimin e CO2

Matni tani për të ndihmuar tabelën tonë të qëndrueshmërisë ambientale të bëhet më e gjerë dhe më e fortë

Scroll to Top